HOME > 05Koji TSUJIGO installation view

web_01_A_tsujigo.jpg
Room A / Photo by Ryuhei KAIHO

web_02_B_tsujigo.jpg
Room B / Photo by Ryuhei KAIHO

web_03_B_tsujigo.jpg
Room B / Photo by Ryuhei KAIHO

web_04_B_tujigo.jpg
Room B / Photo by Ryuhei KAIHO

web_05_C_tsujigo.jpg
Room C / Photo by Ryuhei KAIHO

web_05_C_tsujigo.jpg
Room C / Photo by Ryuhei KAIHO